Befejeződött a Jánosi utcai orvosi rendelő felújítása

Browse By

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be TOP-6.6.1-15 számú felhívásra, melynek köszönhetően vissza nem térítendő támogatást nyert a Debrecen, Jánosi utca 14. szám alatti háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztésére TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00002 azonosító számmal. A támogatási döntés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 53,44 millió forint támogatást nyert.

A fejlesztés közvetlen célja volt a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátást nyújtó háziorvosi szolgáltató eredményességének és hatékonyságának növelése, az infrastrukturális feltételek korszerűsítése.

A projekt keretében egy leromlott állapotú épület felújítása valósult meg, melyben két háziorvosi körzet működik. A felújítás lehetővé tette az épület infrastruktúrájának korszerűsítését, a munkafeltételek javítását, a környezettudatosságot, az esélyegyenlőség elvének megvalósítását, az egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáférést.

Az épületben a rendelők nagy igénybevételnek voltak kitéve, kis alapterületűek voltak, korszerűtlenek, a vizes blokkok felszereltsége elhasználódott és az elektromos- és gépészeti rendszer is elöregedett, ezért szükséges volt egy új, korszerű, az alapellátás feltételeit biztosító helyiség kialakítása, az épület felújításával biztosítottá vált.

Az energiahatékonyság elérése érdekében magas hőszigetelési követelményeket is kielégítő műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, az épület új tetőszerkezetet kapott, illetve megvalósult a fűtési, elektromos és gépészeti rendszer teljes körű felújítása. Megtörtént a padló és falburkolatok cseréje is. Megújuló energiaforrásként napelemek telepítése történt, melyek az épület energetikai szempontból gazdaságosabb üzemeltetést teszik lehetővé.

Ezen kívül megvalósult az épület külső-belső akadálymentesítése, és lehetőség nyílt az eddig hiányzó akadálymenetes parkolóhely kialakítására is.

A pályázat megvalósításával az orvosi rendelő üzemeltetése gazdaságossá, költséghatékonyabbá vált, fenntarthatósága javult és az egészségügyi alapellátás megújult, korszerű környezetben válik biztosítottá a jövőben.

check this out getautoinsurancesquotes.com