Debrecen 2017. évi költségvetését 3 fő elv határozza meg

Browse By

1.)        Fejlődés és növekedés

A város 2017. évi költségvetésének legjelentősebb része a fejlődést és növekedést biztosító, Új Főnix Tervre épülő beruházások, a Kertségi Fejlesztési Program és a beruházásösztönző gazdaságfejlesztési program. Ebben az évben összesen 27,8 Mrd Ft értékben, 66 beruházási programot indítanak el. Elindulnak a fejlesztések a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés, a közlekedés, az oktatás és egészségügy, területén. Megkezdődnek a lakótelepi piacok és általában véve a lakótelepi fejlesztések, a nagyerdei vizes élménypark fejlesztése (2017-ben tervezés, bontás), színházfejlesztések tervezési eljárásai.

2.)        Stabilitás:

A város gazdálkodását és intézményeinek működését a stabilitás jellemzi, amit az is alátámaszt, hogy több év után először, tavaly nem került sor a költségvetési zárás miatt az év utolsó negyedévében zárolásra, és bár tavaly döntött a közgyűlés 1 milliárd forint hitel felvételéről, a hitelkeretből egyetlen forintot sem kellett elkölteni 2016-ban. Emellett 2017-ben nem terveznek osztalék elvonását sem a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-től. Összességében tehát garantálják intézményeiknek a stabil, kiszámítható működést, de megkövetelik a takarékos üzemeltetést.

3.)        Gondoskodás:

Debrecen gondoskodik polgárairól. A szociális támogatásaik a rászorulók szélesebb körében válnak elérhetővé azáltal, hogy tavaly év végén csökkentették a vonatkozó rendeletükben a jövedelemhatárokat, ezáltal többen érhetik el a juttatásokat. Annak érdekében, hogy a város az elvárt életminőséget képes legyen biztosítani, 10 %-kal emelik a városüzemeltetés kiadásainak főösszegét, és a hivatalon belül külön osztályt hoztak létre a zöldterületeink hatékonyabb és minőségibb kezelésére a főkertész vezetésével. Ebben az évben megkezdik az orvosi rendelők, bölcsődék, óvodák felújítását és részben pályázati forrásból (130 millió Ft) részben városi költségvetési támogatással (100 millió Ft) elindítják a debreceni Hospice-ház programot.

A költségvetés

Debrecen, 2017. évi költségvetésének főösszege: 74,163 milliárd forint

Működési hiány nincs. A működési költségvetés bevétele 27,5 milliárd forint, amely a 2016-os pénzmaradvánnyal együtt, melynek összege 2 milliárd forint, 29,5 milliárd forint. A működési költségvetés kiadása 29,45 milliárd forint, így a két oldal egyensúlyt mutat. 2017-ben az önkormányzat komoly költségvetési kihatással járó jelentős béremelést hajt végre, amely a polgármesteri hivatalban, az intézményi és a nonprofit szférában dolgozó 1500 munkatársat érinti.

A helyi adóbevétel összege: 14, 620 milliárd Ft,

-vagyoni típusú adók: 2,7 milliárd Ft

-iparűzési adó: 11,8 milliárd Ft

-idegenforgalmi adó: 120 millió Ft

Felhalmozási bevételek: 2,1 milliárd Ft (2016-ban: 2,88 milliárd Ft)

Városüzemeltetési kiadások: 2,26 milliárd Ft.

Ebből zöldterületi kiadások: 836 millió Ft

Szociális és gyermekjóléti ágazat: 2, 86 milliárd Ft

Kulturális ágazat: 4, 23 milliárd Ft

Köznevelési ágazat: 3, 12 milliárd FT

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

Főösszeg: 22,6 milliárd Ft

Beruházási hitelkeret : 3 milliárd Ft

 • Déli gazdasági övezet kialakítása
 • Ipari parkok megközelíthetőségének fejlesztése (Határ úti ipari park, Agrárinnovációs Park)
 • Júliatelepi utak fejlesztése
 • Nagyerdei Kultúrpark fejlesztése
 • Nagyerdei Strandfürdő fejlesztése (2017. tervezés és bontás)
 • 13 óvoda és bölcsőde fejlesztése
 • 19 intézmény energetikai felújítása
 • 11 háziorvosi rendelő korszerűsítése
 • Nádor utcai Család és Gyermekjóléti Központ fejlesztése

Kertségi Fejlesztési Program

Főösszeg: 2,7 milliárd Ft

 • Úthálózat fejlesztésre 470 millió forintot fordítunk,
 • a Nagysándor telepi csapadékvíz elvezetés: 436 millió forintot,
 • a Keleti városrész csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére 459 millió forintot.
 • kerékpárutak fejlesztése: 1,034 milliárd Ft (Biczó István kert-Panoráma út, Kismacs és Látóképi tó között, Kismacsra kivezető kerékpárút)

Debrecen 2017. évi költségvetéséről 2017. február 16-án, csütörtökön tárgyal a városi közgyűlés.

check this out getautoinsurancesquotes.com