ÉSZAKI VÁROSRÉSZ FORGALOMSZERVEZÉSE ÉS KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA

Browse By

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-6.4.1-15 azonosító számú „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra, melynek köszönhetően vissza nem térítendő támogatást nyert az Északi városrész forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági fejlesztésére, kerékpáros baráttá alakítására TOP-6.4.1-15-DE1-2016-00004 projektazonosító számmal. A támogatási döntés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 550 millió forinttámogatást nyert.

A projekt közvetlen célja Debrecen belterülete és a Debrecen városhatárán kívülre átnyúló TEVA Gyógyszertár Zrt. épületegyüttesében létesített munkahelyek közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása a közlekedésbiztonsági, környezeti, pénzügyi és esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével.

Debrecen északi városrészében két csomópont kerül kialakításra, átalakításra a kerékpáros, gyalogos közlekedési módok közlekedésbiztonságának fokozása érdekében.

Az Egyetem sugárút – Egyetem téren lévő körforgalmi csomópont két forgalmi sávos körforgalmi csomóponttá kerül átalakításra.

A Nagyerdei körút és a Bólyai utca irányába sávbővítés, valamint hozzá kapcsolódóan az Egyetem téri körforgalomból ki-, illetve behajtó ág épül. A Nagyerdei körút csomópontjának közlekedésbiztonsági átalakítása is elkészül. A csomópont közlekedésbiztonságának javítása céljából szükséges a Nagyerdei körútról (Pálma cukrászda felől) balra kanyarodó sáv építése, mellyel csökkenthető a csomópontban a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátása is, mivel így a gépjárművek a csomóponton rövidebb idő alatt haladnak át. A másik csomóponti átalakítás a jelenlegi Nagyerdei körút – Pallagi út négyágú csomópontjának átépítése körforgalmi csomóponttá.

A csomópontok átépítése érdekében megtörténik az új geometriának megfelelő közvilágítás kiépítése, a közút alatti közművek védelembe helyezése vagy kiváltása, valamint a szükséges csapadékvíz-elvezető létesítmények ki- vagy átépítése.

A fentiekben leírt csomóponti fejlesztések révén a fenntartható közlekedési módok közlekedésbiztonsága jelentősen nő.

check this out getautoinsurancesquotes.com