Folytatódik Debrecenben a Kertségi Fejlesztési Program

Browse By

A Fidesz-frakció kezdeményezésére 2012-ben indult el Debrecenben a Kertségi Fejlesztési Program, azzal a szándékkal, hogy hatékonyan hozzájáruljon a város külső területein élők mindennapjainak megkönnyítéséhez. A város idén rekord összeget, 2,7 milliárd forintot különített el a kertségek fejlesztésére. A program aktualitásairól Pósán László országgyűlési képviselő és Komolay Szabolcs alpolgármester számolt be a sajtónak.

A Kertségi Fejlesztési Programra az idei beruházásokkal együtt a város összesen több mint 8 milliárd forintot fordított eddig. 2016-ban 2,45 Mrd, 2015-ben 726 millió, 2014-ben 1,2 Mrd, 2013-ban 661 millió, 2012-ben pedig 383 millió forint állt rendelkezésre fejlesztésekre Debrecen kertségi övezeteiben.

A város vezetése az idei beruházási program összeállításánál prioritásként kezelte, hogy a Debrecen polgárainak hétköznapi életét könnyebbé és komfortosabbá tevő fejlesztésekre minden eddiginél nagyobb források álljanak rendelkezésre. Ezek közé tartozik a Kertségi Fejlesztési Program is. Idén rekord összeget, 2,7 milliárd forintot különített el a kertségek fejlesztésére.

A program célja a kertségek infrastrukturális ellátottságának növelése, amelybe beletartozik
többek között a csapadékvíz elvezetés, földút stabilizáció, kerékpárút építés, nagyfelületű aszfaltozás, valamint a lakossági kezdeményezésre önkormányzati forrásból megvalósuló kertségi útépítés is.

Lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítés:
2016-ban kezdeményezte a Fidesz-KDNP frakció, hogy az úgynevezett lakossági önerős útépítésekhez ne kérjen önerőt az utcában lakóktól. Így azóta egy-egy lakóközösség anyagi hozzájárulása nélkül épülhet szilárd útburkolatú út. 2017. évi költségvetésben 600 millió forintos keret került elkülönítésre lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésre.

A 2017-es évben eddig a Szeged utca II. üteme került megvalósításra, melynek köszönhetően az utca teljes hosszában elkészült zárt csapadékvíz elvezetéssel együtt (összesen 760m hosszban).  Idén még további 19 utca tervezése van folyamatban: Fokos utca, Felsőpércsi utca, Szőlőskert utca, Szarvas utca, Új utca, Kisdobos utca, Paprika utca, Szilva utca, Cimbalom utca, Délibáb utca, Gohér utca, Harsona utca, Kadarcs utca, Fészek Lakópark, Síp-Lant-Dob utcák, Szitakötő köz és Gönczy Pál utca. Az engedélyezési eljárások folyamatosan zajlanak.

„A Szeged utca különösen fontos volt, mivel ez egy komoly gyűjtőút. Sok utca várat még magára, de belátható időn belül készen lesznek. Ez a városrész igenis fejlődik, az itt élők számára egyre jobbak az életfeltételek. Bízom benne, hogy nagyon vonzó városrésszé válik ez a környék.” – mondta Pósán László országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón.

Földutak stabilizálása, karbantartása:
Debrecenben a szilárd burkolattal nem rendelkező utak karbantartására az idei évben mintegy 33 millió Ft áll rendelkezésre, mely összeg legnagyobb részét a Kertségi Fejlesztési Program biztosítja. A rendelkezésre álló összeg 70 utca lokális jellegű vagy hosszabb, egybefüggő szakaszokon történő javítását teszi lehetővé. A kivitelezések – mivel a munka időjárásfüggő – a nyár elején kezdődtek el és ezidáig mintegy 30 utcában volt kisebb-nagyobb volumenű munkavégzés. A földút karbantartási munkálatok legkésőbb október végére fejeződnek be.

Közvilágítás:

Komolay Szabolcs alpolgármester arról számolt be a sajtóeseményen, hogy  40 millió forint jut a közvilágítás korszerűsítésére. Három utcán már teljesen elkészült és további tizenegynél fogják még kivitelezni a fejlesztést. A Kéknyelű utcában, a Sáfrány utcában és az Iringó utcában több mint 8 millió forint értékben épült ki közvilágítás. A Kéknyelű utca és a Szilváni utca torkolatában, a Szilváni utca mentén, a Sáfrány utcán és az Iringó utcán kerültek ki villanyoszlopok, amelyeken korszerű LED lámpák világítják meg az utcát.

Csapadékvíz elvezetés:
A Nagysándor-telepen és a keleti városrészben indult fejlesztés az idei évben. A Nagysándortelep csapadékvíz elvezetésének rendezésére 436 millió forintot költ a város, a keleti városrész rendezésére pedig 459 milliót. Mindkét városrészben rendelkezik az önkormányzat vízjogi létesítési engedéllyel, a tervezőnek a kiviteli terveket 2017. október 2-ig kell elkészíteni, utána indulhat meg a kivitelezési közbeszerzési eljárás. A két program megvalósítása 2018-ban várható.

Kerékpárutak:
A két nyomvonalon kezdődött el kerékpárutak tervezése:

33-as számú főút mentén:
– Hivatásforgalmi kerékpárút építése a 33-as főút mentén Debrecen, Metro csomópontjától Kismacs, Orgona utcáig
– Turisztikai célú kerékpárút építése Kismacs, Orgona utcától a Látóképi tói

a Keleti városrészben:
– Hivatásforgalmi kerékpárút építése Debrecen, Wesselényi utcától (Keletterv előtti csatlakozás) a Sikló utcáig
– Turisztikai célú kerékpárút építése a Sikló utcától a Panoráma útig

A kerékpárutak tervezése jelenleg folyamatban van, kivitelezés várhatóan 2018. évben valósul meg több mint egymilliárd forintból.

 

Fotó: Miskolczi János

check this out getautoinsurancesquotes.com