INNOVÁCIÓS IPARTERÜLET ELÉRHETŐSÉGNEK JAVÍTÁSA

Browse By

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, „Innovációs iparterület elérhetőségnek javítása” című, TOP-6.1.5-16-DE1-2017-00001 azonosító jelű projekt keretében a déli iparterület elérhetőségének fejlesztésére 440.000.000 Forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert el.

„Innovációs iparterület elérhetőségnek javítása” című projekt átfogó célja Debrecen város gazdasági területeinek megközelíthetőségének fejlesztése, mely által javul a déli iparterület elérhetősége, mind a vállalkozások, mind pedig a munkavállalók számára. A projekt keretén belül megvalósul az István út—Szoboszlói úti csomópont 4. sz. főút szakaszának átépítése, jobb oldalon jobbra kanyarodó sáv építése, Hajdúszoboszló irányából a balra kanyarodó sáv hosszának növelése, baloldalon burkolatszélesítéssel jobbra-egyenes sáv kialakítása. A beruházás során kialakításra kerül egyenes-balra kanyarodósáv, valamint a csomópontban szigetek átépítésére, kopóréteg teljes felületű aszfaltozására és vízépítési munkákra is sor kerül. A projekt részét képezi a Gázvezeték u.—Mikepércsi út és Öreg J. u. közötti szakasz burkolatszélesítése, valamint a Gázvezeték u.—Mikepércsi út, Gázvezeték u.—Keve u. és Gázvezeték u.—Epreskert u. csatlakozásának korrekciója. A fejlesztés része az István út északi ágának sávbővítés, egyenes-jobbra és egyenes-balra kanyarodó sávok kialakítása, meglévő gyalogos átkelőhely meghosszabbítása, valamint a déli ágának sávbővítése és fogadó sávok létrehozása. Továbbá megvalósul az infrastrukturális munkák korszerűsítése, autóbuszöblök, megállók fejlesztése, valamint az érintett útszakaszon a meglévő és hiányzó járdaszakaszok fejlesztése. A csomópontok kialakítása során jelentős figyelmet kap, hogy az áthaladó forgalom baleseti kockázatai minimálisak legyenek, valamint az érintett területek akadálymentesítése.

A projekt kivitelezési munkálatait a D-Profil Kft végzi. A munkaterület átadása, valamint a kivitelezési munkálatok 2018. március 12. napján kezdődnek.

A projekt megvalósításának várható ideje 2019. március 31. A projekt 440.000.000 Forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósul meg.

check this out getautoinsurancesquotes.com