Lezárult a Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének felújítása

Browse By

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-6.2.1-15 azonosító számú „Családbarát, munkába állás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásra, melynek köszönhetően vissza nem térítendő támogatást nyert a Liget Óvoda Bartók Béla úti székhelyének komplex felújítására, korszerű, projektarányos akadálymentesítésére, valamint új bútorok, eszközök beszerzésére TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00004 azonosító számmal. A támogatási döntés értelmében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os támogatási intenzitás mellett 55,55 millió forint támogatást nyert.

A beruházás során megvalósult az épület energetikai szempontok szerinti felújítása, mely magába foglalja a műszakilag nem megfelelő homlokzati nyílászárók cseréjét, a padlásfödém szigetelését.
Továbbá egyes épületszerkezetek szerkezetkialakítása is modernizálásra került, például megtörtént a tetőszerkezet felújítása, új héjazat kialakítása.
A projekt részét képezte mind a gyerekek, mind a nevelők, gondozók által használt foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek beltéri felújítása. Festés, burkolatcsere, valamint beltéri nyílászárók cseréje is megtörtént. Korszerűsítésre került az épületvillamossági és épületgépészeti rendszer, melyekhez kapcsolódóan kiépítésre került egy megújuló energiát hasznosító napelemes rendszer.
A beruházás során megtörtént az épület projektarányos akadálymentesítése, ezáltal olyan környezet jött létre, hogy az intézmény nyújtotta közszolgáltatást képes lesz akár óvodás korú gyermek, akár hozzátartozó a lehető legönállóbban, igénybe venni.
A projekt érintette az óvoda játszóudvarát is. Kiépült egy akadálymentesítést szolgáló terep-installáció, mely egyrészt az épület különböző szintben lévő épületegységeit köti össze, másrészt a gyermekeknek egyfajta lankás-dombos térélményű játszóudvart teremtett meg.

Az építési beruházáson túl bútor- és eszközbeszerzésre is lehetőség volt, így számos elhasználódott fejlesztő és használati eszköz, bútor cseréje valósult meg, új kültéri játszóelemek kerültek elhelyezésre, ennek köszönhetően nőtt az óvoda komfortossága. A felújítási, korszerűsítési beruházás eredményeként létrejött egy a mai kor igényeit maradéktalanul kiszolgálni képes óvodai intézmény, mely egészséges környezetet biztosít a 3-6 éves korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, melyhez további segítséget nyújt a fejlesztésre került eszközpark.

check this out getautoinsurancesquotes.com