A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet

Browse By

A Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet olyan tehetséges, 14-19 év közötti debreceni fiatalok részére, akik a tudomány, a művészet, a technika, az oktatás, a sport vagy egyéb területen komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakoztatásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek.

A támogatást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja az általa létrehozott közalapítvány közreműködésével.

A közalapítvány az alapító szándékát figyelembe véve egyéni ösztöndíjat adományoz az alábbiak szerint:

Egyéni ösztöndíj: egy darab táblagép. Ezt az ösztöndíjat egyszeri juttatásként ítéli oda, mely által a közalapítvány hozzájárul a kimagasló egyéni teljesítmény eléréséhez.

A díjkiosztó ünnepségre 2017. április 11-én kerül sor.

A közalapítvány szempontjából tehetséges fiatalnak az tekintendő, aki a művészetben, a tudományban, az oktatásban, a technikában, a sportban vagy egyéb szakterületen rendkívüli és kimagasló tevékenységre képes, és azt eredményeivel már nyilvánvalóvá tette.

A közalapítvány szempontjából debreceni fiatalnak az tekintendő, aki az alábbi sorrendiség szerint:

  • debreceni lakos,
  • a városban köznevelési intézmény tanulója,
  • teljesítménye Debrecenhez kötődik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 21. 16:00 óra.

Pályázni csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon lehet, amelyek az Új Városháza (Debrecen, Kálvin tér 11.) 3. sz. ügyfélszolgálati ablakánál vehetők át, vagy letölthetők az www.debrecen.hu internet címről. A pályázatokat a Kulturális Osztálynak címzetten, 2 példányban kell benyújtani. Postacíme: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztály, 4026 Debrecen Kálvin tér 11.

A pályázattal kapcsolatosan részletes információ kérhető az 52/517-707 telefonszámon, továbbá a koteles.andrea@ph.debrecen.hu email címen.

check this out getautoinsurancesquotes.com